VIII GRAND PRIX CRACOVIA 2017

REGULAMIN

VIII GRAND PRIX CRACOVIA 2017

 1. ORGANIZATOR: Klub Strzelecki SREBRNY KUR przy Towarzystwie Strzeleckim Bractwo Kurkowe założone w 1257 roku w Krakowie.

 2. KIEROWNIK ZAWODÓW: Józef WILMOWSKI tel. 501 465 909, e-mail jwsilver2512@interia.pl

 3. CEL ZAWODÓW: Popularyzacja strzelań z broni czarnoprochowej i jej replik, integracja strzelców czarnoprochowych oraz miłośników dawnego munduru i stroju.

 4. MIEJSCE ZAWODÓW: Kraków Strzelnica sportowa Pasternik; PL 30-084 Kraków, ul.Pasternik 128; N 50 06'13.92 E 19 51'46.68.

 5. TERMIN ZAWODÓW: 16-17 czerwca 2017r.

  • 16 czerwca 2017 - przyjazd Ekip, zakwaterowanie, trening,

  • 17 czerwca 2017 - od godziny 8.30 do 17.00 strzelanie.

 6. ZGŁOSZENIA: Zgłoszenia udziału w zawodach, przesyłać na e-mail gpcracovia@i-ps.eu lub jwsilver2512@interia.pl lub telefonicznie u Kierownika Zawodów Józefa Wilmowskiego tel. 501 465 909. Zapisy również w dniu zawodów.

 7. UCZESTNICTWO: Wszyscy miłośnicy strzelectwa czarnoprochowego posiadający własną broń ładowaną odprzodowo. Wymogiem jest zaznajomienie się z Regulaminem oraz podanymi Głównymi Zasadami Bezpieczeństwa.

 8. HARMONOGRAM KONKURENCJI:

17.06.2017 – sobota:

N°2 MAXIMILIAN

N°3 MINIE'

N°4 WHITWORTH

N°8 WALKYRIE

N°1 MIQUELET

N°14 TANEGASHIMA

N°15 VETTERLI

N°16 HIZADAI

N°36 PENNSYLVANIA

N°37 LAMARMORA

N°5 COMINAZZO

N°6 KUCHENREUTER

N°7 COLT

N°12 MARIETTE

N°28 TANZUTSU

N°22 LORENZONI

N°23 DONALD MALSON

N°38 REMINGTON

SHARPS 50M

SHARPS 100M

PUŁASKI

 1. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA: Widownia zgromadzona na strzelnicy powinna przebywać w odległości nie mniejszej niż 3 m od stanowisk strzeleckich. Dopuszcza się użycie wyłącznie prochu czarnego produkcji przemysłowej. Wszystkie ładunki muszą być przygotowane w pojemnikach jednodawkowych, wykonanych z materiału niegromadzącego ładunków elektrostatycznych, pojemniki z podsypką nie mogą zawierać więcej niż 16 gramów prochu. Dopuszczone są przybitki z materiałów naturalnych (filc, papier, kasza manna, itp.). Niedopuszczalne jest używanie przybitek plastikowych. Kapiszony należy trzymać w zamkniętych pudełkach oraz przynosić je na linię ognia tylko w ilości koniecznej i w zamkniętym pudełku (dozwolone są zamknięte kapiszonowniki). Podczas trwania konkurencji obowiązani są używać okularów oraz ochronników słuchu. Obowiązkowe jest zabezpieczenie smarem komór bębna rewolweru ponad pociskami (np. wazeliną lub margaryną). Zabrania się ładowania broni z założonym kapiszonem lub podsypaną panewką. Obowiązuje absolutny zakaz palenia na lini ognia. Podczas zawodów zabronione jest ładowanie broni przed komendą "START". Zapłon (podsypka, kapiszon) może być założony tylko wtedy, gdy broń skierowana jest w kierunku celu. Każda broń musi być pozbawiona zapłonu, a urządzenia zapłonowe ustawione ustawione w pozycji bezpieczeństwa podczas czasowego przerwania ognia po komendzie "STOP" lub "PRZERWIJ STRZELANIE":zawodnik zdejmuje kapiszon z kominka lub zsypuje proch z panewki, ustawia kurek w pozycji "zabezpieczone", w rewolwerze opuszcza kurek, opuszczając go na pole bębna pomiędzy komorami. Wystrzelenie po komendzie "STOP", "PRZERWIJ STRZELANIE" lub innej, jednoznacznie sugerującej przerwanie strzelania, powoduje dyskwalifikację zawodnika. Każda broń musi być rozładowana całkowicie po zakończeniu konkurencji i przed oddaleniem się z linii ognia. Broń oryginalna musi być w stanie pozwalającym na bezpieczne użytkowanie. Repliki muszą być dobrej i bezpiecznej konstrukcji. Ubiór dowolny (mogą być kurtki strzeleckie). Nie należy przekraczać normalnych tabel ładowania dla nowoczesnego prochu czarnego. W przypadku braku zapłonu broń musi być trzymana i skierowana w kierunku celu przez co najmniej 1 minutę. Każda następna czynność musi być wykonana przy lufie skierowanej cały czas w kierunku pola strzelań. Jeżeli problem wynikający z nieprawidłowego funkcjonowania broni nie może być natychmiast usunięty przez samego strzelca - informuje on sędziego zanim podejmie jakiekolwiek inne postępowanie.

 2. KONKURENCJE:

W konkurencjach kulowych, zawodnik oddaje 13 strzałów do 1 lub 2 tarcz w ciągu 30 minut, z czego 10 strzałów najlepszych jest liczonych jako wynik konkurencji.

  • Maximilian - Dowolny karabin skałkowy, dowolny kaliber, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, odległość 50m, tarcza ISSF 20/50, postawa leżąc odległość 100m.

   • Minie - Kapiszonowy karabin wojskowy kaliber powyżej 13,5mm 100m, przyrządy celownicze typ oryginalny wojskowy, tarcza ISSF 20/50 postawa leżąc odległość 100m.

   • Witworth - Karabin kapiszonowy 100m, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, przezierniki i muszki kołowe dozwolone jeśli odpowiadają tamtym czasom, tarcza ISSF 20/50. Postawa leżąc odległość 100m.

    • Miquelet - Muszkiet skałkowy 50m, broń: wojskowy gładkolufowy muszkiet skałkowy, przyrządy celownicze: typ oryginalny wojskowy bez szczerbiny, postawa stojąc, odległość 50m, francuska tarcza wojskowa na 200m.

     • Tanegashima - Gładkolufowy muszkiet lontowy z baką, dowolny kaliber w kategorii oryginałów, dowolny muszkiet lontowy w dowolnym kalibrze w replikach, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, francuska tarcza wojskowa na 200m, pozycja stojąc, odległość 50m.

      • Vetterli - Karabin kapiszonowy 50m, broń - każdy muszkiet lontowy lub skałkowy, każdy karabin skałkowy lub kapiszonowy, przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, tarcza ISSF 20/50. postawa stojąc, odległość 50m.

       • Hizadai - Broń: gładkolufowy muszkiet lontowy z baką, dowolny kaliber w kategorii oryginałów, dowolny muszkiet lontowy w dowolnym kalibrze w replikach, przyrządy celownicze właściwe czasom powstania oryginału, francuska tarcza wojskowa na 200m, pozycja klęcząc, odległość 50m.

        • Pennsylvania - Karabin skałkowy 50m, przyrządy celownicze właściwe przepisom odpowiedniej klasy broni, tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, odległość 50m.

        • Lamarmora - Kapiszonowy karabin wojskowy kaliber większy niż 13,5mm, przyrządy celownicze - typ oryginalny wojskowy, postawa stojąc, odległość 50m.

        • Cominazzo - Pistolet skałkowy gładkolufowy 25m, broń: dowolny gładkolufowy pistolet skałkowy (oryginały i repliki), przyrządy celownicze właściwe dla czasów powstawania oryginału, tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, odległość 25m.

        • Kuchenreuter - Pistolet kapiszonowy 25m, broń: dowolny jednostrzałowy pistolet kapiszonowy dowolnego kalibru o lufie gwintowanej.

        • Colt - Dowolny oryginalny rewolwer kapiszonowy, przyrządy celownicze według czasów powstawania broni, wysokość muszki dowolna, jednak profil w stylu oryginału, tarcza ISSF 50m pistolet dowolny, pozycja stojąc, odległość 25m.

        • Mariette - Rewolwer 25m, bron: dowolny rewolwer kapiszonowy, tylko repliki, przyrządy celownicze wg czasów powstawania broni, wysokość muszki dowolna o profilu w stylu oryginału, tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, odległość 25m.

        • Tanzutsu - Dowolny gładkolufowy pistolet lontowy: typ japoński - dowolny kaliber, typ europejski - wielki kaliber jak w oryginałach, przyrządy celownicze według czasów powstania broni, profil w stylu oryginału, tarcza ISSF 20/50. pistolet dowolny, pozycja stojąc, odległość 25m.

         • Lorenzoni - Rzutki 2x25 (jedna runda rano, druga po południu tego samego dnia), broń: gładkolufowa śrutowa ładowana odprzodowo, przyrządy celownicze bez szczerbiny, dopuszczalna ilość niewypałów: 1, maksymalne naważki prochu i śrutu zgodne z przepisami MLAIC.

          • Donald Malson - Dowolny rewolwer kapiszonowy, oryginalny lub replika, musi być taki sam, jak używany przez zawodnika w konkurencjach Mariette lub Colt, tarcza ISSF20/50, postawa stojąc, odległość 50m.

           • Pułaski - Dowolny pistolet kapiszonowy, oryginalny lub replika, musi być taki sam, jak używany przez zawodnika w konkurencji Kuchenreuter, Tarcza ISSF 20/50, postawa stojąc, dystans 50m.

            • Walkyrie - Kobiety, karabin kapiszonowy, tarcza ISSF 20/50, pozycja leżąc, odległość 100m.

             • Remington - Suma punktów zawodnika uzyskana w konkurencji Mariette (lub Colt) oraz Donald Malson, przy czym w obu konkurencjach musi być użyty ten sam rewolwer.

              • Sharps 50m - Dowolny jednostrzałowy karabin kapiszonowy ładowany odtylcowo - przyrządy celownicze mechaniczne, właściwe czasom powstania oryginału, pozostałe zasady jak w konkurencji Vetterli , odległość 50 metrów.

              • Sharps 100m - Dowolny jednostrzałowy karabin kapiszonowy ładowany odtylcowo - przyrządy celownicze mechaniczne,właściwe czasom powstania oryginału, pozostałe zasady jak w konkurencji Whitworth, odległość 100 metrów.

              1. KLASYFIKACJA: indywidualna i zespołowa

              2. NAGRODY:

               • 1-3 medale i dyplomy do 6 miejsca drużynowo i indywidualnie

               1. CENNIK

               Opłata startowa w dniu zawodów.

               • Trening: 30 PLN

               • Jeden rzutek: 0,60 PLN

               • Jedna konkurencja: 40 PLN

               • Rzutki: 70 PLN

               • Start drużyny: 75 PLN

               • Nocleg na strzelnicy: 20 PLN

               1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

                • Każdy z uczestników otrzyma dyplom udziału w zawodach.

                • Pomiędzy zdobywców pierwszych miejsc, zostanie rozlosowana replika szabli polskiej fundowaną przez aktualnego Króla Krakowskiego Bractwa Kurkowego Brata Piotra Michała Mikosza.

                • Pomiędzy wszystkich uczestników zostanie rozlosowany rewolwer czarnoprochowy.

                • Konkurencja będzie liczona jeżeli zgłosi się do niej minimum 4 zawodników.

                • Na strzelnicy będą obowiązywać przepisy ISSF oraz MLAIC.

                • Zawodnicy strzelają z własnej broni.

                • Regulamin zawodów może być zmieniony jeżeli będzie to służyło dobru zawodów.